Från en projektidé till en App för iPhone

Projektet fick en rejäl start i och med att MIS blev en av finalisterna i Drömfonden 2017.  Denise Cresso var då ordförande i MIS och  fick idén att hitta en app som skulle bidra till självständigt motionerande och idrottsutövande. MIS sökte medel från olika fonder för att finanisera idén.


På Drömfondens bild till höger, går projektledare Denise
Cresso och MIS ordförande Marie Banck med ledarhunden
Nobel och ledsagaren Kerstin Kristensen.


Under 2017 genomfördes en mindre förstudie där
det framkom att befintliga hälsa - och digitala
orienteringsappar inte var tillräckligt tillgängliga
för syftet och målgruppen.


Föreningen ansökte därför hos Arvsfonden och fick beviljat ett treårigt projekt med fokus på att utveckla en tillgänglighetsanpassad App med fokus motion och hälsa. Projektledare för projektet blev då Denise Cresso.  Projektet pågår mellan 1 april 2018 till 1 april 2021.


Appen är främst för personer med synnedsättning, men självklart med en förhoppning om att insatserna på sikt även kommer att underlätta för personer som har behov av tillgänglighet och ledsagning på grund av andra funktionsnedsättningar.


Det primära i projektet har varit att tillsammans med medlemmar/målgruppen testa och utveckla Vision & Motion-Appen så att den är kompatibel för användarna  och äkar möjlighjeyterna till självständigt motionerande i friluftsområdet Skatås i Göteborg


Ambitionen är även att appen ska kunna spridas nationellt, så därför fick Vision & Motion ytterligare sex månader för nationell spridninng. Arvfondsprojektet avslutas 2021-09-30.


Göteborgs idrottsförvaltning har också varit med från start och bekostade inköp av "fysisk" ljudfyrar som sattes upp för test i Skatås. Tyvärr visade de sig inte fungera, så resterande medel kommer därför att ingå i uppgradering av VM-appen, med att skapa en Gå Ut & Gå-modul, som på sätt och vis ersätter ljudfyrarna, men då digitalt.


Kontakt:

Projektledare: Denise Cresso

denise@cresso.nu

0706-148 146


Folder om projektet hittar du som pdf här

Sikta mot stjärnorna om det är
till stjärnorna du vill